Die alte Dorfkapelle in Brigerbad

Die Bruderklauskapelle in Brigerbad
1978 - 2016

Die Englischgruss Kapelle in Glis

Die Kapelle in Gamsen

Die Josefskapelle in Glis

Die Kapelle in Rohrberg

Die Kapelle im Wickert